Bentlakással egybekötött komplex rehabilitációs szolgáltatás, melynek célja a társadalmi re/integrációjának elősegítése. Kiemelt céljaink közé tartozik az ellátottak önállóságának növelése, az önálló életvitelre való igényük felkeltése, az ehhez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése annak érdekében, hogy valamennyien a társadalom egyenjogú önálló és önrendelkező életet élő tagjaivá váljanak. Mindennek érdekében a rehabilitációs szolgáltatásaink az ellátottak fizikai állapotának megtartására, javítására, önállóságának, önérvényesítésének, célkitűzéseinek fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére, közösségi élmények megélésére irányulnak. Az egyes szolgáltatások összefüggő rendszert alkotnak, kiegészítik egymást, melynek alapját a rehabilitációs munkacsoport összehangolt, tervezett munkája adja.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

Teljes körű ellátás:

Lakhatás: Az ellátottak 2-4 ágyas klimatizált szobákban kerülnek elhelyezésre. A berendezési tárgyak nagyrészt az intézmény tulajdonát képezik, azonban személyes tárgyak, híradástechnikai eszközök elhelyezésére lehetőség van.
Felsősínes és mobil betegemelők, állítógépek és egyéb gondozást segítő segédeszközök (pl.: fürdetőszékek, kapaszkodók) segítik a biztonságos ellátást.
Étkezés: Napi ötszöri étkezést biztosítunk, melyből egy meleg étel. Orvosi javaslatra diétás étkezést biztosítunk.
Egészségügyi ellátás: rendszeres intézményi orvosi ellátást biztosítunk, emellett szakorvosi ellátás hozzáférhetőséget nyújtunk intézményen belül (ortopédia, sebészet, urológia, pszichiátria)
Ruházat és textília biztosítása: Amennyiben az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű, minőségű saját ruházattal, a teljeskörű ellátás részeként intézményünk biztosítja a jogszabályban meghatározott ruházatot. Ágyneműt az intézmény biztosít, melyek mosása és fertőtlenítése az intézmény által szerződött céggel történik.


Szakmai szolgáltatások nyújtása:

Mentálhigiénés ellátás: komplex team munka keretében zajlik személyre szabottan. 
Gondozás: Az ellátottak mozgásállapotának, egyéni képességeiknek figyelembe vételével ápoló/gondozó munkatársak nyújtanak segítséget a mindennapok fizikai, és higiénés igényeik kielégítésére, ellátására.
Rövid- és hosszútávú rehabilitációs tervek megvalósulásának segítése: Az ellátott és a köré szerveződött szakmai munkatársak közösen alkotják a rehabilitációs teamet.
Esetkezelő szociális munkatárs: összefogja a rehabilitációs team munkáját, az ellátott környezeti hátterének, szocializációjának mértékének, készségeinek és képességeinek megfelelően segíti a napi feladatokat az ellátott körül. Egyéni és kiscsoportos megbeszélésekkel segíti az esetleges együttélési nehézségek, konfliktusok kezelését. Kiemelten fontos feladat a hosszútávú elhelyezésre, lakhatásra történő felkészülés, annak előkészítése.
Terápiás munkatársak, fejlesztő pedagógusok: a diagnózis, mozgásállapot, önellátási képességek megismerése után határozzák meg a rehabilitációs rövidtávú célokat, melyek segítik a hosszútávú célok elérését. Ellátottjaink heti rendszereséggel, minimum két alkalommal vesznek részt egyéni és/vagy csoportos mozgásterápiai foglalkozáson, mely a mozgásállapotra, segédeszközre vonatkozó célokat érinti kiemelt figyelmet fordítva az önellátási és közlekedési képességekre.
Pszichológiai támogatást nyújtunk egyszeri, aktuálisan felmerülő nehézségre reagálva, valamint rendszeres pszichológiai konzultációt biztosítunk igény esetén mentális egészségük megőrzése vagy helyreállítása érdekében.
Az egyéni fejlődés, fejlesztés érdekében a rehabilitációs team csoportfoglalkozásokat tart, melyeken a személyes preferenciájuk, szellemi és fizikai igényeik szerint vehetnek részt. (beilleszkedési csoport, „félidős” csoport, „Logi”-csoport, ügyintézés és konfliktuskezelés, önismereti csoport, utcai közlekedés, gépi írás fejlesztésére irányuló csoport).
A képzésben résztvevő ellátottak esetében támogatjuk a tanulmányok sikeres elvégzését, igény szerint önkéntesek szervezésével korrepetálást biztosítunk.
A komplex rehabilitációs folyamat szerves része a foglalkozási rehabilitáció, melynek keretében intézményi foglalkoztatás működik intézményünkben, ahol értéket teremtő munkalehetőséget biztosítunk. Emellett felkészülési lehetőséget biztosítunk a külső, védett. illetve nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz.
Szabadidő hasznos eltöltése érdekében a különböző ünnepek köré szervezett közös programok (farsangi bál, tavaszi és őszi fesztivál, adventi műsorok) mellett külső programokkal igyekszünk színesíteni a mindennapokat (Normafa, Római part, Margitsziget illetve kiállítások megtekintése, különböző, akár a MEREK SE tagjaként is sportolási lehetőségek támogatása).

Gyakorlatok a tornateremben Gyakorlatok a tornateremben

Gyakorlatok a tornateremben Gyakorlatok a tornateremben

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A merek.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.