Ápoló-gondozó intézményi ellátás


Szolgáltatási elemek az ápoló-gondozó ellátás során:

  • gondozás (étkeztetés, lakhatás, egészségügyi ellátás, ruházat és textília biztosítása, mosás):

étkeztetés: napi ötszöri étkezés (napi legalább 1 meleg élelem), orvosi javaslat alapján – dietetikus bevonása mellett - diétás étkezés biztosítása, ételallergiák figyelembe vétele, ez alól a dió-és mogyorófélék képeznek kivételt, ez utóbbit intézményünk nem tudja biztosítani

lakhatás: az ápoló-gondozotti ellátottak 1-2 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre, a berendezési tárgyak főként az intézmény tulajdonát képezik, de lehetőség van személyes tárgyaik, saját bútoraik, híradástechnikai eszközeik elhelyezésére. Célunk, hogy minél otthonosabban tudjanak berendezkedni.

egészségügyi ellátás: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást, szűrővizsgálatok megszervezését, rendszeres orvosi ellátást (belgyógyász, ortopédus, urológus, pszichiáter szakrendeléssel) biztosítunk. A biztonságos ellátás érdekében nővérhívó rendszert működtetünk. Intézményünk biztosítja az alap gyógyszerkészletet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 52.§-a szerint.

ruházat és textília biztosítása:Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként az intézményünk biztosítja az évszakoknak megfelelő ruházatot. Az ágyneműk mosatása, fertőtlenítése szerződött céggel történik; mosási lehetőséget biztosít az intézmény

 

  • gyógypedagógiai segítségnyújtás: Mozgásterápiai munkatársak fél évre előre tervezett heti lebontású foglalkozási rendben egyéni formában tartják meg foglalkozásaikat.  Mozgásterápiai ellátást igény szerint minimum heti egy alkalommal, emellett igény szerint heti egy vagy két alkalommal gyógymasszázst biztosítunk.  Az intézménnyel ápolást-gondozást nyújtás céljából jogviszonyban álló ellátottak rendszeres átmozgatásával a mozgásállapot megőrzésére, a tartós mozgásszegény életmód hatására kialakuló szövődmények, másodlagos problémák megelőzésére, vagy ha már kialakult, a kezelésére, valamint a mozgásterápiai ellátással, átmozgatással a jobb közérzet biztosítására, az életminőség javítására törekszünk. Emellett a segédeszköz ellátásának megszervezése, az eszköz használatának betanítása, szükség esetén az eszköz egyénre szabott átalakításának nyomon követése is feladatunk.
  • pedagógiai segítségnyújtás: az ellátott igényelhet támogatást a szociális- és terápiás munkatársak, szabadidő szervezők részéről átképzéshez, tanulmányokban történő támogatáshoz, kognitív képességek szinten tartásához, képességei kiteljesítéséhez, fejlődésében egy magasabb szint eléréséhez. Ehhez intézményünk különböző szellemi- és szórakoztató, valamint kulturális tevékenységeket biztosít, mint helytörténeti klub; világjáró- népek, hagyományok megismerése; zsuga klub-szellemi frissesség szinten tartása; angol nyelvi társalkodó kör; festéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzésének segítése.
  • készségfejlesztés: személyre szabott bánásmódra való tekintettel a szabadidő hasznos eltöltéséhez rendszeres, az adott életkornak, érdeklődésnek megfelelő egyéni és csoportos foglalkoztatást szervezünk. A szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét, a hitélet gyakorlásának feltételeit biztosítjuk éssegítjük. Támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. Ellátottjainknak lehetőségük van szocioterápiás foglalkoztatásba bekapcsolódni, s az önálló élet ösztönzését serkentő programjainkon aktívan részt venni. A program része a gépírás tanulása, hivatali ügyintézés, személyi higiénia, ünnepek, háztartási ismeretek, érdekérvényesítés, SMART (specifikus- mérhető- elérhető- reális- időben meghatározott) célkitűzések, jövőkép tervezése, akadálymentesség).
  • tanácsadás, egyéni/csoportos terápia- Szükség szerint pszichoterápiás foglalkozást biztosítanak terápiás munkatársaink, amely heti rendszerességgel zajlik egyéni/csoportos formában. Célunk az ellátott testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, ehhez a terápia biztosíthatja a motiváció felkeltését és annak fenntartását. Célunk, hogy az intézményi életformához való alkalmazkodást lehetőségeinkhez képest maximálisan támogatni tudjuk, és ezáltal ellátottjaink megélhessék az otthonosságot.
  • esetkezelés: Feladatunk a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélések szervezése; szociális-és szükség szerint terápiás munkatárs bevonásával. Biztosítjuk az ellátottak családi- és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit. Folyamatosan, de legfeljebb fel évente az EFT-ben meghatározott célok megvalósulását nyomon követjük, felülvizsgáljuk, további célokat tűzünk ki az ellátottal közösen. Célunk a tartós intézeti környezetben az otthonosság, biztonságérzet ellátottal együtt történő kialakítása.
  • szállítás- Intézményünk biztosítja ellátottjai számára az egészségügyi intézményekbe történő eljutást, továbbá az intézmény által szervezett szabadidős programokra való szállítást. A szállítás az intézmény akadálymentesített gépjárművével történik, s igény esetén kísérő segítőt biztosítunk. A szállítás térítésmentes. 

Facebook