Nappali ellátás

FELHÍVÁS NAPPALI ELLÁTÁS SZÜNETELTETÉSÉRŐL

 

 

NAPPALI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS
nappali@merek.hu

Tilajka Gabriella

nappali ellátásért felelős koordinátor

telefon: 0620/ 569-3751

email: tilajka.gabriella@merek.hu

 

konzultáció:

szerdán 9-11, pénteken 9-10,

illetve előre egyeztetett időpontban

 

Nappali igényfelmérő adatlap innen letölthető: LINK

További szolgáltatásaink a Szolgáltatások menüpont legördülő menüiben megtekinthetők.

Szolgáltatási elemek a nappali ellátás során:

Az alapszolgáltatások köre:

 

 • tanácsadás: biztosítjuk az ellátott számára igény esetén a jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamatot. A megfelelő információt adunk át valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönzi az ellátottat, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.

 

 • készségfejlesztés: a gondozási csoportok igényeinek megfelelően olyan programokat dolgozunk ki, amelyek az ellátottak egyéni és társas készségeik fejlesztését szolgálják. Egy-egy fejlesztési területre több alternatívát találunk a csoporttal közösen, majd lehetőség szerint kipróbáljuk annak gyakorlati működését. Az esetleges akadályok leküzdésére stratégiákat dolgozunk ki a realitás talaján. A készségfejlesztés keretében önálló életre ösztönző programot szervezünk. A program része a gépírás tanulása, hivatali ügyintézés, személyi higiénia, ünnepek, háztartási ismeretek, érdekérvényesítés, SMART (specifikus- mérhető- elérhető- reális- időben meghatározott) célkitűzések, jövőkép tervezése, akadálymentesség.

 

 • étkeztetés: az ellátottaknak lehetőségük van ebéd, igény szerint tízórai és uzsonna befizetésére a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában, amit a MEREK étkezőjében tudnak igénybe venni. Az Intézmény igény szerint diétát tud biztosítani, s diófélékre való érzékenység kivételével minden ételérzékenységet figyelembe tud venni. Hozott étel esetén lehetőség van a nappali ellátás épületében lévő teakonyhában azt megmelegíteni, elfogyasztani.

 

 • esetkezelés: az ellátottak felmerülő problémájának megoldására, céljai elérésére irányulóan tervszerű segítő kapcsolatot biztosítunk. Ennek során sorra vesszük az ellátott lehetőségeit, mozgósítjuk a benne lévő forrásokat, valamint a családjában, környezetében, szociális ellátórendszerben lévő plusz, addig még figyelembe nem vett lehetőségeket a problémák megoldásához, a célok eléréséhez, valamint a hasonló helyzet megelőzéséhez.

 

 • felügyelet: az ellátott számára a nappali ellátás biztosítja a lelki- és fizikai biztonságot. Szükség esetén az ellátás idejére kísérést, gondozást biztosítunk.

 

 • gondozás: az önellátási képességek felmérése után biztosítjuk az ellátott számára azon gondozási folyamatokat, amit mozgásállapota miatt nem tud megvalósítani (pl. átülés, etetés, gombolás, kísérés, sms írás stb.)

 

 • szabadidős programok: az ellátottak számára szabadidős programokat, s azok eltöltésére közösségi helyszínt biztosítunk (pl. társasjáték klub, zsuga-klub, alkotókör, főzőszakkör, boccia, énekkar, színjátszó csoport stb.)

 

 • egészségügyi ellátás: szolgáltatás keretében gyógytornát biztosítunk heti rendszerességgel, valamint pszichológiai támogatást mentális gondozás keretében.  A gyógytorna célja annak támogatása, hogy a mozgássérült személy egészségi, fizikai állapotát, teherbíró képességét, valamint jó közérzetét, azaz életminőségét megőrizze. Számos olyan mozgásfogyatékossággal járó diagnózist ismerünk, ahol a rendszeres gyógytorna/ illetve mozgásterápia hiányában a mozgássérült ember ízületi beszűkülései, deformitásai fokozódnak, mobilitása, izmainak rugalmassága csökken, fájdalmai alakulnak ki, melyek közérzetét erősen rontják, esetleg általános egészségi állapota, légzésfunkciója, keringése romlik. Mindezek megelőzésére rendkívül fontos a rendszeres kimozgatás, mozgásos tevékenység, gyógytorna, mozgásterápia.

 

 • pedagógiai segítségnyújtás: a szolgáltatás során intézményünk szakemberei biztosítják az ellátottak életkori sajátosságaikhoz mérten az igény szerinti ellátási formát naponta, heti rendszerességgel vagy alkalomszerűen (képző intézmény keresése, pályaorientációs vizsgálat, erkölcsi- és esztétikai nevelés, a társas kapcsolatok fejlesztésének támogatása, pozitív énkép alakítása).

 

 • gyógypedagógiai segítségnyújtás: a szolgáltatás keretében a különböző gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és konduktor végzettséggel rendelkező szakembereink bevonásával, az egyéni fejlettségi szintet figyelembe vevő komplex egyéni, páros, illetve csoportos mozgásfejlesztő, részképesség fejlesztő, logopédiai foglalkozásokat biztosítunk, valamint részvételt adaptált sporttevékenységben (floorball, kosárlabda). A mozgásterápiás gyógypedagógiai foglalkozások során munkatársaink hangsúlyt fektetnek a manipuláció, egyensúly, erőnlét, lazítás továbbá önellátási tevékenységek fejlesztésére, valamint arra, hogy az elsajátított mozgásminták a mindennapi életvitelszerű tevékenységeiben alkalmazásra kerüljenek. Kiemelten foglalkoznak a mozgássérült emberek közlekedésének fejlesztésével (terápiás járás, házon belüli- és utcai közlekedés, valamint közösségi közlekedési eszközök használata), másodlagos problémák kialakulásának megakadályozásával, segítik a segédeszközök felíratását, betanítják az eszközhasználatot.

Fejlesztő pedagógus munkatársak kompenzációs technikák elsajátíttatásával, támogatják közlekedésben való fejlődését, bekapcsolódnak az önálló életvitelre ösztönző programba, támogatva a minél önállóbb életvitel kialakításához szükséges képességek fejlesztését. A gyógypedagógus, logopédus munkatársak bevonásával a kommunikációs képességek egyénre szabott fejlesztését is igyekszünk biztosítani. 

A nappali szolgáltatásaink igénybevételére jelentkezők jelentős része a mozgásfogyatékossággal járó diagnózisukhoz kapcsolódó másod- harmadlagos panaszok megelőzése érdekében, vagy rosszabb esetben már kialakult hasonló panaszaik enyhítésére keresi fel intézményünket. A nappali ellátás részben szűken értelmezett rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt az ellátottak számára. Ilyen esetben, amennyiben kapacitásaink lehetővé teszik, határozott időre vállaljuk a jelentkező számára történő szolgáltatásnyújtást, azonban ez esetben is kifejezett hangsúlyt helyezünk a rövid távú, reális célkitűzések (pl. fájdalomérzet csökkentése, megfelelő segédeszközzel való ellátás, otthoni torna kialakítása…) és feladatok megfogalmazására.

 

A szolgáltatás alapfeladatát meghaladó programok, többletszolgáltatások köre:

 

 • gyógymasszázs

 

 • kulturális, szabadidős, ismeretterjesztő programok szervezése alkalomszerűen, nyitvatartási időn kívül

 

 • egészségügyi szolgáltatások: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosító foglalkozások; orvosi ellátás belgyógyász, ortopédus, urológus, pszichiáter szakrendeléssel

 

 • intézményi foglalkoztatás: Biztosítjuk a felkészülési lehetőséget a külső védett, illetve nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz. A komplex rehabilitációs folyamat szerves része a foglalkozási rehabilitáció, amelynek keretében az intézmény foglalkozási rehabilitációs csoportja egyfelől munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt az ellátottak számára, másfelől az intézményi foglalkoztatás keretében védett munkavégzési lehetőséget biztosít azon ellátottaknak, akiknek ez sikeres munkaerő-piaci integrációja érdekében szükséges.

Facebook