Átmeneti otthon

 

Az önálló életkezdés előtt álló mozgássérült emberek szükségleteivel összhangban, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK, korábbi nevén Mozgássérültek Állami Intézete, MÁI), 2002-ben a gazdagréti "Önálló Életért", majd 2003-ban a belvárosi "Kaptár" lakóotthont hozta létre. 2008 januárjától a lakóotthonok átmeneti otthonként működnek tovább változatlan profillal. Az immár átmeneti otthonokban 8-8 fő mozgássérült ember elhelyezésére van lehetőség: azok kerülhetnek be, akik már a rehabilitációjuk utolsó szakaszához érkeztek, és képesek az önálló életvitelre. A szolgáltatás időtartalma (határozott) 1 év, mely különleges esetben meghosszabbítható még 1 évvel.

A lakóotthonok/átmeneti otthonok létrehozásával a MEREK célja az intézeti elhelyezés utáni önálló életre való felkészítés, a rehabilitáció során elsajátított készségek, képességek védett környezetben történő gyakorlása. Az emberléptékű, otthonos környezetben a szolgáltatást igénybevevőknek lehetőségük nyílik életvezetési ismereteik, érdekérvényesítő képességük és ügyeik intézéséhez szükséges kompetenciáik önálló fejlesztésére. A két átmeneti otthon építészeti-műszaki kialakítása biztosítja a háztartásvezetéssel, lakáshasználattal kapcsolatos feladatok önálló gyakorlását. Lehetőség nyílik párok együttélésére, barátok fogadására is, segítve ezzel a felnőtt szerepek megélését.

Az átmeneti otthonokban végzett szakmai munka során a Szociális és utógondozó csoport feladata az egyéni életvezetési stratégiák kialakításának támogatása, a munkába állás és munkaviszony fenntartásának elősegítése, a lakók anyagi helyzetének stabilizálása, az önálló élettel kapcsolatos szorongásaik, félelmeik csökkentése, önbizalmuk növelése.

Az eddigi működés tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a mozgássérült emberek az átmeneti otthonokban eltöltött idő alatt nagy önállóságra tettek szert. Megtanulták megszervezni a mindennapjaikat, sikeresen beilleszkedtek az átmeneti otthonoknak helyet adó ház és a környék lakóközösségébe. Az itt élő mozgássérült emberek a MEREK lakói számára is hiteles példát tudnak adni arról, hogy az intézményen kívüli világban is lehet önállóan boldogulni.

Facebook